Plåtslagare Helsingborg

Välkommen!

Vi känner oss mycket stolta över att vara en del av svenska plåtslagares gedigna historia. Kontakta oss idag för att diskutera vad vi, med vår långa erfarenhet av plåt i alla dess former, skulle kunna erbjuda dig.

Kontaktformulär


(Lämna tom)

 

Vi är en väletablerad plåtslagningsfirma i Helsingborg som erbjuder såväl privatpersoner som företag, kommun och andra verksamheter en lång rad tjänster inom plåtslageri. En plåtslagare har många arbetsområdet som förenas i det material som används, nämligen plåt. Vi arbetar främst med takarbeten av plåt och tillhör då kategorin byggnadsplåtslagare, men kan tar oss även an andra uppdrag inom plåtslageri.

Vad gör en byggnadsplåtslagare?

Vi rekommenderar MHT Syd för takarbeten och vi själva gör byggnadsfasader med plåt, det är vårt huvuduppdrag, men vi monterar också vattenavrinningssystem och andra säkerhetsanordningar som endast kan monteras av en plåtslagare, som fönsterbleck, beslag och dörrbleck.

När vi jobbar med plåt sker en del av arbetet i vår egen verkstad, medan en del sker direkt vid monteringsplatsen. Plåt kan ta många olika uttryck beroende på vilken typ av låt som används, nedan följer en liten lista på vanliga material:

  • Förzinkad stålplåt
  • Koppar
  • Mässing
  • Zink
  • Aluminium
  • Rostfritt stål

Utöver själva plåtslagandet så målar vi, tvättar och lägger tilläggsisoleringar på redan monterade plåtkonstruktioner. Vidare går det att beställa plåtar efter specialmått, såväl i stora som små kvantiteter.

Plåtslageri – historia

Det var under 1700-talet som plåt på riktigt blev väldigt eftertraktat som fäste på tak och fasader, det ansågs lyxigt och exklusivt med plåttak och var dyrt att låta anlägga. Det blev lite billigare under 1800-talet efter att man tagit fram flera större valsverk för produktionen av de stora plåtarna. Innan 1700-talet användes plåt sparsamt som byggnadsdekor, mest i små storlekar och kvantiteter på påkostade byggnader som kyrkor.

Idag är den plåt man vanligtvis använder sig av vid takläggning 0,6 mm tjock, men kommer i många olika mått. Ett tak ska gärna luta 14 grader för att plåttaket ska ge garanterad täthet, men använder man dubbelfalsad plåt så räcker det med 6 graders lutning.

Svenska plåtslagares fackförening genom tiderna

Plåtslagare har funnits i flera hundra år, det är ett rejält yrke med solid historia. År 1881 fick svenska bleck- och plåtslagare sin första fackförening i Stockholm, bara två år därpå bröt den första strejken inom yrkeskåren ut. Efter strejken bildades Svenska järn- och metallarbetarförbundet. År 1893 bildades Svenska Bleck- och plåtslagareförbundet efter en kongress i Malmö och år 1900 skapades den första varianten av det som skulle bli fackföreningens resehjälps- och arbetslöshetskassa. År 1907 hade fackföreningen hela 1849 medlemmar. Under 1920- och 30-talen diskuterades det vilt huruvida plåtslagarna skulle ingå i Byggnadsarbetareförbundet istället för att särskiljas med ett eget förbund och år 1925 anslöt man sig till förhandlingsorganet Samverkande byggnadsfackförbunden som i sin tur blev en del av Svenska byggnadsarbetarförbundet år 2000.